top of page

求人情報 Thông tin công việc

建設業 Ngành công nghiệp xây dựng


雇用形態・・・・・特定活動、特定技能
Hình thức tuyển dụng            Hoạt động đặc định, Kỹ năng đặc định

職種 ・・・・・とび職
Nghành nghề                         Giàn Giáo
 
勤務地 ・・・・・埼玉県
Nơi làm việc                          Saitama ken,

給与 ・・・・・月給300,000万
Tiền lương                             300,000 yên / tháng
          
                             家賃水道光熱費込み21,700円
                                          Tiền nhà điện nước 21,700 yên
          
                             残業代別途支給あり

                                      Tăng ca tính riêng

建設現場写真
shutterstock_708786469.jpg
建設現場写真


雇用形態・・・・・特定活動、特定技能
Hình thức tuyển dụng            Hoạt động đặc định, Kỹ năng đặc định

職種 ・・・・・建設機械施工職
Nghành nghề                          nghành máy xây dựng
 
勤務地 ・・・・・東京都
Nơi làm việc                           Tokyoto,

給与 ・・・・・月給230,000万
Tiền lương                             230,000 yên / tháng
          
                             家賃水道光熱費込み20 ,000円
                                          Tiền nhà điện nước 20,000 yên
          
                            
皆勤手当1日700円
                             Trợ cấp chuyên cần 1 ngày 700 yên
     
                                      残業代別途支給あり
                                      Tăng ca tính riêng

                                                
  社員食堂あり
                             Có nhà ăn cho nhân viên
                                                  

bottom of page